MOH har bred erfarenhet och kompetens vad gäller obeståndsrättsliga frågor och våra konkursförvaltare handlägger ett stort antal konkurser varje år.

Vi erhåller löpande uppdrag som:

konkursförvaltare
rekonstruktör
likvidator

MOH biträder klienter med kvalificerad rådgivning rörande bland annat

underhandsuppgörelser med borgenärer 
rådgivning till borgenärer 
obeståndsrelaterade tvister och formella insolvensförfaranden.

Konkurser och obestånd

Konkurser och obestånd

MOH HAR BRED ERFARENHET OCH KOMPETENS
VAD GÄLLER OBESTÅNDSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VÅRA
KONKURSFÖRVALTARE HANDLÄGGER ETT STORT ANTAL KONKURSER VARJE ÅR.

Läs mer

Arvsrätt

Arvsrätt

ARBETAR MED RÅDGIVNING OCH PLANERING AV
FAMILJE- OCH FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIGA TRANSAKTIONER
T.EX I SAMBAND MED GENERATIONSSKIFTEN OCH ANDRA ÄGARFÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Affärsjuridik

Affärsjuridik

MOH KAN BITRÄDA MED LÖPANDE AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING.
SAMT MED UPPRÄTTANDE OCH GRANSKNING AV KOMMERSIELLA AVTAL.
RÅDGIVNING OCH KONTRAKTSFÖRHÅLLANDEN FÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGAREN

Läs mer