MOH

arbetar med rådgivning och planering av familje- och förmögenhetsrättsliga transaktioner, t.ex i samband med generationsskiften och andra ägarförändringar.

Vi upprättar testamenten samt förmögenhetsförändringar i ägarledda företag.

MOH biträder även i samband med boutredningar,  hanterar förvaltning och skifte av dödsboet samt i bodelningar, ofta som bodelningsförrättare, angående fördelning av egendom och andra med äktenskapsskillnad sammanhängande frågor.
 
Konkurser och obestånd

Konkurser och obestånd

MOH HAR BRED ERFARENHET OCH KOMPETENS
VAD GÄLLER OBESTÅNDSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VÅRA
KONKURSFÖRVALTARE HANDLÄGGER ETT STORT ANTAL KONKURSER VARJE ÅR.

Läs mer

Arvsrätt

Arvsrätt

ARBETAR MED RÅDGIVNING OCH PLANERING AV
FAMILJE- OCH FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIGA TRANSAKTIONER
T.EX I SAMBAND MED GENERATIONSSKIFTEN OCH ANDRA ÄGARFÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Affärsjuridik

Affärsjuridik

MOH KAN BITRÄDA MED LÖPANDE AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING.
SAMT MED UPPRÄTTANDE OCH GRANSKNING AV KOMMERSIELLA AVTAL.
RÅDGIVNING OCH KONTRAKTSFÖRHÅLLANDEN FÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGAREN

Läs mer