Konkurser

Konkurser där byrån är förvaltare

Konkurser utan substans är ej med här.
Försålda konkursbon och avslutade konkurser
rensas ut med jämna mellanrum.

 

Alaté AB, 556696-7443
Konkurs inledd 200420

Z Entreprenad & Konsult AB, 559119-7156
Konkurs inledd 200327

Rackabajsare AB,  559161-3053
Konkurs inledd 200325

Tomeva AB, 556970-0866
Konkurs inledd 200324

Örebrogruppen konsulting AB, 556942-3469
Konkurs inledd 200303

LAL Handel & Konsult AB, 556974-0953
Konkurs inledd 200221

Xpandera AB, 556987-8787
Konkurs inledd 200212

King Call AB, 559208-1987
Konkurs inledd 191220

Råums Maskin & Fastighet AB, 559097-0850
Konkurs inledd 191111

Sweden Infra AB, 556956-7828
Konkurs inledd 190701

Mercurius Inkasso AB, 556666-7407
Konkurs inledd 190423

Advokat Anders Bohmansson Aktiebolag, 556771-9959
Konkurs inledd 180618 Örebro tingsrätt

Scandinavian Technical Group Sverige Aktiebolag, 556990-0979
Konkurs inledd 180109